header banner
Default

De Werchter Boutique zoekt verkoeling, aangezien de ijsjes al op waren


Table of Contents

  Een stormloop op drinkwater, zonnecrème en ijsjes. De zon schroeit boven Werchter en dat hebben de 60.000 Boutique-gangers geweten. Onze fotograaf zweet mee en zocht de beste manieren om verkoeling te vinden.

  Werchter tropical”, noemt de organisatie het. Het hitteplan wordt dit weekend uitgerold voor Werchter Boutique en TW Classic, en daarvoor kijken ze niet om een maatregel minder. De sleutel: water, water en water. Aan alle sanitaire blokken kunnen drinkbussen worden bijgevuld en wie plat water aan de toog koopt, betaalt daar 1 ‘coin’ – een digitaal bonnetje – voor een halve liter.

  LEES OOK. “Wat zijn jullie met veel!” Goldband houdt het zedig en heet op Werchter Boutique, Selah Sue doet weide smelten

  Ook staan er vernevelaars verspreid over het park, net als pompjes met zonnecrème, en indien nodig deelt de organisatie gratis water uit vooraan het podium. Maar het publiek hield stand. Wie rondloopt op de weide ziet tal van manieren om af te koelen. Behalve aan het ijskraam: daar was de voorraad al om half vier ’s middags uitgeput. Tot de leverancier met een truck vol reserves kwam, tenminste.

  Smeren, smeren, smeren

  De truc met de waaier

  Hydrateren maakt het verschil

  Een snelle douche onder de vernevelaar

  Een hoedje op

  Of gewoon doorbijten

  Sources


  Article information

  Author: Lauren Leach

  Last Updated: 1698190082

  Views: 1025

  Rating: 3.7 / 5 (105 voted)

  Reviews: 96% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lauren Leach

  Birthday: 1991-01-03

  Address: Unit 7378 Box 1066, DPO AP 47829

  Phone: +4410516563084101

  Job: Zoologist

  Hobby: Video Editing, Writing, Coin Collecting, Orienteering, Fishing, Cooking, Swimming

  Introduction: My name is Lauren Leach, I am a esteemed, brilliant, frank, risk-taking, apt, courageous, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.