header banner
Default

Solana (SOL) para birimi nedir?


Table of Contents

  2017 yılında İsviçre Cenevre merkezli Solana Foundation tarafından başlatılan Solana projesi, De-Fi tabanlı bir projedir.

  Solana, merkezi olmayan uygulama (Decentralized Applications) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlandı.

  SOLANA COİN'İN KURUCULARI KİM?

  Solana projesinin başında yer alan isimler Anatoly Yakovenko ve Greg Fitzgerald’dır.

  SOLANA (SOL) NEREDEN SATIN ALINIR?

  Solana coin alım satım işlemleri birçok kripto para borsası üzerinden yapılabilir. Solana coin almak isteyenler öncelikle güvenilir kripto para borsaları üzerinden işlem yapmayı tercih etmelidir.

  Sources


  Article information

  Author: Elizabeth Ellis

  Last Updated: 1698280082

  Views: 988

  Rating: 4.8 / 5 (54 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Elizabeth Ellis

  Birthday: 1933-01-28

  Address: 45334 Miller Grove, New Robertmouth, NM 24146

  Phone: +4237428259744481

  Job: Article Writer

  Hobby: Playing Piano, Photography, Playing Guitar, Stamp Collecting, Cycling, Role-Playing Games, Skiing

  Introduction: My name is Elizabeth Ellis, I am a expert, brilliant, resolute, unwavering, ingenious, tenacious, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.