header banner
Default

Wat vindt er plaats nadat alle 21 miljoen Bitcoins zijn gemined?


2-1625080168

Bitcoin wordt vaak digitaal goud genoemd omdat je, net zoals bij dat edelmetaal, hard werk moet verrichten om het waardevolle goed te ontginnen. In het geval van Bitcoin wordt dit gedaan met de rekenkracht van computers, niet met fysieke arbeid. Maar wat gebeurt er op het moment dat de laatste Bitcoin gemijnd wordt, en wanneer zou die dag kunnen vallen?

Waarom is dit belangrijk?

VIDEO:

Bitcoinmijners hebben steeds meer rekenkracht nodig om “hash”-codes te genereren waarmee transactie-“blocks” worden geverifieerd en toegevoegd aan een blockchain, ofwel een openbare database. Via dit proces, genaamd “proof of work”, verdienen de mijners Bitcoins. Deze energieslurpende manier van cryptomijnen is niet meer welkom in China omdat het teveel CO2 uitstoot. Ondertussen zijn mijners op andere plaatsen, zoals in El Salvador en Florida, op zoek naar duurzame manieren om de crypto te mijnen. Maar hoe lang zullen de miners nog moeten delven voor ze de laatste Bitcoin in handen hebben?

Satoshi Nakamoto, vermoedelijk een alias van de mysterieuze creator van Bitcoin, voorzag in de broncode van de cryptomunt een plafond van het aantal munten dat kon bestaan. Die limiet staat op 21 miljoen Bitcoins. Nakamoto wou namelijk dat de voorraad van Bitcoin schaars en exclusief zou zijn, en blijven.

De anonieme stichter van Bitcoin voorzag ook nog een tweede beperking in de broncode van de cryptomunt. Het aantal Bitcoins dat wordt ontgonnen, wordt per ontwerp vertraagd. Zo kunnen Bitcoinminers maar één “block” om de tien minuten toevoegen aan de blockchain om een transactie te verifiëren.

Het wiskundig probleem van de “hashes” die opgelost moeten worden om zo’n “block” te ontgrendelen, wordt ook steeds moeilijker. In augustus 2020 stond de moeilijkheidsgraad van zo’n “block” nog op 16 biljoen. Dit betekent dat een computer een kans van 1 op 16 biljoen heeft om de juiste “hash” (een hexadecimaal getal van 64 cijfers) te raden. Daarom moeten Bitcoinmijners enorm veel sterke computers gebruiken om een “hash” snel te ontsluieren. Wie de “hash” het eerst kan oplossen, mag de transactie-”block” namelijk toevoegen aan de blockchain en kan de beloning ophalen. Dit systeem wordt “proof of work” genoemd.

Er is nog een laatste beperking die de mijners wordt opgelegd. De beloning die miners krijgen per “block” wordt ongeveer om de vier jaar gehalveerd, ofwel om de 210.000 “blocks”.

De laatste Bitcoin

VIDEO:

Op dit moment bestaan er 18,5 miljoen Bitcoins. Dit betekent dat Bitcoinmijners naar minder dan 3 miljoen Bitcoins moeten delven om het plafond te bereiken. Niet al die 18,5 miljoen Bitcoins circuleren trouwens op de markt. Sommige portefeuillehouders zijn inmiddels overleden of hebben de toegang tot hun cryptomunten verloren. Er wordt vaak over de anonieme Nakamoto gefluisterd dat hij dood zou zijn. Hierdoor zou zijn portfolio van zeker 1 miljoen Bitcoins, ofwel 29,2 miljard euro, voor eeuwig vaststaan op de blockchain.

Betekent dit dat het mijnen van Bitcoin in zijn finale fase komt? Daar kan de halvering van Bitcoin serieus roet in het eten gooien. Toen de cryptomunt net werd uitgebracht kregen mijners 50 Bitcoins per “block” die werd gedelft; een bedrag van 1,4 miljoen euro vandaag. In 2012 kregen ze nog “maar” 25 Bitcoins per “block” en vandaag de dag zijn het er 6,25.

Met de huidige snelheid van het mijnen en rekening houdende met de halvering van de cryptomunt, zal de allerlaatste Bitcoin ergens in 2140 gemined worden.

Wat dan?

VIDEO:

Het protocol van Bitcoin kan in theorie nog veranderen om het plafond van 21 miljoen munten te verhogen. Hiervoor zouden wel 95 procent van alle mijners moeten meewerken, anders valt dat protocol niet aan te passen. Dit scenario is bijzonder onwaarschijnlijk en zal wellicht enkel voorvallen als de koersontwikkeling van Bitcoin een bijzonder diepe duik neemt.

Bitcoinmijners zullen trouwens hun werk niet opeens verliezen na het mijnen van de laatste Bitcoin. Ze zullen nog steeds transacties kunnen verifiëren en de transactiekosten opstrijken. Die kost is momenteel enkele dollars per “block”, maar de prijs zou moeten stijgen als alle Bitcoins gemijnd worden en de digitale munt schaarser wordt.

De transactiekost zou zo zelfs kunnen oplopen in de duizenden dollar, waardoor Bitcoin wellicht nooit gebruikt zal worden als dagelijks betaalmiddel maar eerder als bezitting om in te investeren. Digitaal goud dus. 

Lees ook:

  • Bitcoin mining: wat is het, hoe werkt het en hoeveel verdien je ermee?
  • Derde rijkste Mexicaan: “Bitcoin is wel degelijk het nieuwe goud”

(tb)

Sources


Article information

Author: Tara Tyler

Last Updated: 1698780482

Views: 774

Rating: 4 / 5 (110 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tara Tyler

Birthday: 1995-08-21

Address: 905 Bullock Extension Apt. 146, Michelleshire, IA 62989

Phone: +4540778867965199

Job: IT Consultant

Hobby: Singing, Ice Skating, Hiking, Embroidery, Painting, Orienteering, Fencing

Introduction: My name is Tara Tyler, I am a dear, cherished, exquisite, resolute, unwavering, vivid, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.